nuChapter™ benefit prozdrowotny nowej generacji

Raport dla firmy

Podejmuj decyzje, wspierające strategię wellbeing Twojej organizacji, w oparciu o wiarygodne dane. 

Ogólny obraz dobrostanu pracowników organizacji

Pracodawca otrzymuje dostęp do szczegółowych, anonimowych raportów zbiorczych, pomagających promować zachowania prozdrowotne, identyfikować potencjalne ryzyka i wspierać odporność mentalną oraz  zdrowe nawyki wśród pracowników.

Prywatność danych jest dla nas ważnym priorytetem. Pracodawca otrzymuje dostęp wyłącznie do zagregowanych i anonimowych danych zbiorczych. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

FIRMOWY RAPORT ZBIORCZY

Monitoruj efekty decyzji i inwestycji w obszarze dobrostanu i profilaktyki zdrowia

Zwięzłe podsumowanie fizycznego i mentalnego dobrostanu Twojej organizacji. Upewnij się, że jesteś na dobrej ścieżce i sprawdź, jak wypadasz na tle innych firm. 

"Możliwość pomiaru HRV w tak nieinwazyjny i precyzyjny sposób, jak w badaniu nuChapter to nowa jakość.”

Michał Kaźmierski, Dyrektor Generalny na Polskę i kraje bałtyckie, Gilead Sciences.

KLUCZOWE WYNIKI

Identyfikuj wyzwania i obniżaj ryzyka zdrowotne

Zyskaj dokładniejszy ogląd kluczowych parametrów dobrostanu oraz zrozumienie równowagi między stresem i regeneracją, snu, aktywności fizycznej i subiektywnego odczucia dobrostanu w całej organizacji. 

TRENDY

Monitoruj trendy and planuj w oparciu o wiarygodne dane

Identyfikuj długofalowe trendy w dobrostanie, pracowników wysokiego ryzyka, satysfakcję z pracy i subiektywne odczucie wellbeingu. 

WYNIKI ZESPOŁOWE

Zobacz statystyki dla poszczególnych zespołów i skupiaj się na tym, co najważniejsze

Porównaj wellbeing w poszczególnych departamentach i skupiaj się na najbardziej problematycznych obszarach oraz długofalowych zmianach na poziomie zespołów.