FITQBE i NuChapter-partnerstwo dla zdrowia pracownika

Z początkiem października 2018r Fitqbe i nuChapter podpisały umowę partnerską. W ramach podpisanego porozumienia usługi nuChapter zostaną udostępnione klientom platformy Fitqbe.

 

Fitqbe jako innowacyjna platforma benefitów pozapłacowych stale poszukuje partnerów, którzy pozwolą na uzupełnienie jej oferty usług well-beingowych. Misją firmy jest tworzenie narzędzia dającego przedsiębiorcom realny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne ich pracowników. W odróżnieniu od standardowych narzędzi oferujących świadczenia pozapłacowe działanie platformy Fitqbe oparte jest na mechanizmie gratyfikacji pracowników za ich zaangażowanie w inicjatywy sportowe i inne aktywności fizyczne oraz pasje pozazawodowe, które mają faktyczny, pozytywny wpływ na samopoczucie i zdrowie.

 

Firma nuChapter oferuje unikalne na polski rynku badanie stylu życia i pracy, które pozwala  zdiagnozować jak nasze codzienne nawyki przekładają się naszą witalność, efektywność osobistą i ogólne samopoczucie. Z wykorzystaniem nowej technologii pomiarowej rytmu pracy serca,  w dokładny sposób monitoruje się poziom stresu oraz regeneracji w ciągu doby. Kilkudniowa obserwacja pozwala na stworzenie indywidualnego planu zmiany nawyków poprawiających jakość życia i pracy. Poszczególne porady dobierane są indywidualnie, w zależności od możliwości fizycznych i czasowych badanej osoby.

 

nuChapter idealnie pasuje do naszej marki, podobnie jak my promuje zdrowy styl życia oraz stawia na zrównoważony rozwój – mówi Tomasz Chaciński założyciel Fitqbe – Pracownik jest siłą napędową każdej firmy. Silny, zdrowy i zmotywowany personel to klucz do sukcesu.

 

Usługa nuChapter jest kierowana przede wszystkim do pracowników szczebla menedżerskiego, którzy ze względu na wysoką odpowiedzialność i eksponowaną rolę pełnioną w organizacji są bardziej narażeni na stres i wypalenie zawodowe. Celem badania nuChapter jest lepsze zarządzanie stresem, poprawa regeneracji a przez to zwiększenie odporności na stres, produktywność oraz znalezienie najbardziej optymalnego programu zmiany nawyków dla badanego pracownika.

 

nuChapter to innowacyjny projekt, który pozwala nam lepiej zrozumieć samych siebie – nauczyć się pielęgnowania nawyków, które sprzyjają naszemu zdrowiu i eliminacji tych, które są dla nasz szkodliwe. Nie zmienimy tempa w jakim żyjemy i presji, której na co dzień jesteśmy poddawani. Możemy jednak świadomie zarządzać nawykami tak, aby w optymalny sposób reagować na warunki otoczenia i wsłuchać się w wewnętrzne potrzeby naszego organizmu – mówi Edward Stanoch, współzałożyciel nuChapter.