Case study: Jak poprawić sen mimo większego stresu?

Czy można poprawić sen i inne parametry związane ze stresem i regeneracją, mimo większego obciążenia stresem? Przykład badań przeprowadzonych w grupie 40 High Potentials jednego z naszych klientów pokazuje, że tak.

Jak wyglądało badanie stresu i regeneracji?

  • Między VI a XI tego roku pracowaliśmy z 40 osobami z grona High Potentials naszego klienta. 
  • Każda z nich przeszła przez dwa trzydniowe pomiary wpływu stylu życia na autonomiczny układ nerwowy w odstępach 7 – 13 tygodni.
  • Po każdym pomiarze omawialiśmy wyniki w formie sesji coachingowych 1:1 ze szczególnym naciskiem na trzy parametry:
    • długość i jakość snu,
    • równowagę między stresem a regeneracją
    • oraz długość i intensywność aktywności fizycznej.
  • Po pierwszym pomiarze uczestniczki i uczestnicy wybrali w sumie 71 celów do osiągnięcia i/lub nawyków do zmiany. 25 z tych celów dotyczyło poprawy jakości snu.

W drugim pomiarze stresu i jakości snu widoczna poprawa 

Po drugim pomiarze odnotowaliśmy u 67% uczestniczek i uczestników wyraźną (>5%) poprawę w zakresie jednego z trzech w/w parametrów, a w podgrupie, z którą pracowaliśmy najdłużej ten odsetek wyniósł 83%!

To co nas szczególnie cieszy, to fakt, że połowa wszystkich osób po wdrożeniu zaleceń i zmianie nawyków poprawiła to co było w tej grupie najbardziej istotne - długość i jakość snu, oddalając groźbę wypalenia i poprawiając swoje zdrowie.

Jak sprawić Twoim pracownikom podobny prezent?

Więcej szczegółów na temat poziomów stresu i regeneracji podczas pandemii już niebawem.

Zastanawiasz się, w jaki sposób Twoi kluczowi pracownicy mogliby skorzystać z bardziej spersonalizowanego i opartego o dane podejścia do zarządzania stresem?

Więcej o studium przypadku, również z perspektywy klienta, można dowiedzieć się m.in. z
tego webinaru.