Pomiar wellbeingu w pracy: jak wyznaczać cele i wykorzystywać dane

Napięte harmonogramy, wielozadaniowość, zacierające się granice między pracą a wypoczynkiem… To tylko kilka problemów, z którymi boryka się obecnie wielu pracowników. W rzeczywistości ich zmagania to także wyzwanie dla pracodawców: wyczerpany pracownik nie jest ani skuteczny, ani kreatywny. W skrajnych przypadkach natomiast w ogóle nie ma go w pracy. Na dłuższą metę wyczerpanie może spowodować absencję chorobową, a nawet niezdolność do wykonywania obowiązków służbowych.

Na szczęście te wyzwania zaczynają być coraz częściej dostrzegane. W dzisiejszych czasach dużo się mówi o samopoczuciu pracowników i wkłada w to więcej wysiłku. Coraz więcej liderów rozumie, że dobrostan zatrudnionych jest tak ważnym czynnikiem, że należy nim zarządzać tak jak innymi sektorami biznesu – i nie da się tego zrobić bez skutecznej strategii wellbeingowej, efektywnego wyznaczania celów i regularnego monitorowania.

Wyznacz konkretne cele dla dobrego samopoczucia pracowników

Strategię można zdefiniować jako plan prowadzący do osiągnięcia określonych celów. Dotyczy to również strategii dobrego samopoczucia pracowników: musimy wiedzieć, do czego dążymy. Nie trzeba dodawać, że możemy mieć różne rodzaje celów – i w większości przypadków jest to rozsądne.

Długoterminowa strategia wellbeingowa ma zwykle na celu poprawę samopoczucia, zdrowia i produktywności pracowników. Jednak na poziomie praktycznym cele muszą być zdefiniowane w sposób bardziej konkretny – tak aby ich realizację można było regularnie monitorować.

Oczywiście każda organizacja wyznacza własne cele. Oto kilka przykładów, jak można podejść do tematu:

 • Umiarkowane obciążenie pracą dla wszystkich. Jak sprawić, by niektórzy pracownicy nie byli przytłoczeni ilością zadań?
 • Realna możliwość wypoczynku i regeneracji sił. Czy zarówno harmonogramy, jak i kultura organizacyjna firmy pozwalają na przerwy i oderwanie się od pracy w czasie wolnym?
 • Motywacja generuje produktywność. Jak możesz stymulować i podtrzymywać wewnętrzną motywację pracowników?

Dzięki postępowi technologicznemu nie musimy już na szczęście wyznaczać celów, bazując wyłącznie na własnych przeczuciach. Nowoczesne narzędzia wellbeingowe dostarczają dostęp do wiarygodnych i całościowych danych, co znacznie ułatwia budowę skutecznej strategii wellbeingowej.

Dane pokazują problemy związane z samopoczuciem Twoich pracowników

Zanim zaczniemy naprawiać, warto wiedzieć, co jest zepsute. Innymi słowy: potrzebujemy informacji na temat aktualnego stanu samopoczucia pracowników – i tu przydają się dane i pomiary.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych rodzajów danych. Dobrze jest korzystać z ich kombinacji. Dzięki połączeniu statystyk BHP i HR, subiektywnych ankiet pracowniczych i obiektywnych pomiarów fizjologicznych, uzyskasz znacznie pełniejszy obraz stanu samopoczucia zatrudnionych w Twojej organizacji, niż korzystając tylko z jednego lub dwóch parametrów.

Odpowiednie i wiarygodne dane pozwalają odkryć aktualne problemy i potencjalne zagrożenia dla dobrego samopoczucia pracownika – a także działania, które już teraz przynoszą pożądane efekty.

Gdy określisz kierunek rozwoju i ustalisz cele, przejdź do rzeczywistych działań, które umożliwią ich osiągnięcie. Może okazać się na przykład, że konieczna jest reorganizacja pracy lub wprowadzenie konkretnych zmian w kulturze organizacji.

Zastanawiasz się, jak zbudować skuteczną strategię wellbeingową?

Porozmawiajmy!

Strategia wellbeingowa staje się widoczna, dzięki regularnemu monitorowaniu

Stworzyłeś swoją strategię dobrego samopoczucia, wyznaczyłeś cele i wdrożyłeś procedury – świetnie! Jesteś na dobrej drodze.

Być może zastanawiasz się teraz, co dalej. Skąd będziesz wiedzieć, czy zbliżasz się do osiągnięcia swoich celów, czy nie? Jak zweryfikujesz skuteczność swoich działań?

Po raz kolejny kluczem są dane. Można powiedzieć, że strategia welbeingowa pracowników staje się widoczna dzięki regularnemu monitorowaniu. Dane pokazują, czy Twoje działania zbliżają Cię do osiągnięcia założonych celów, czy nie.

Jeśli Twoja strategia wellbeingowa zawiera zarówno cele długoterminowe, krótkoterminowe, jak i konkretne działania, jesteś w całkiem dobrej sytuacji. Nadal potrzebujesz jednak regularnego monitorowania. Bez tego trudno stwierdzić z całą pewnością, jakie rezultaty przynoszą podjęte przez Ciebie kroki.

To czas, gdy do gry wchodzą dane i pomiary. Skuteczna strategia wellbeingowa nie powinna opierać się wyłącznie na intuicji działu HR czy kierownictwa lub na subiektywnych ankietach pracowniczych, bez względu na to, jak bardzo są one wartościowe. Aby w jak najlepszy sposób wesprzeć swoich pracowników, warto wykorzystać obiektywne, wynikające z wiarygodnych pomiarów dane. I to właśnie ma do zaoferowania nuChapter, dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanej technologii pomagającej zachować równowagę między stresem a regeneracją na rynku.

Jak mierzyć dobrostan w miejscu pracy

Budowanie strategii wellbeingowej w korporacji obejmuje zrozumienie aktualnej sytuacji i zastosowanie zarządzania opartego na danych. Identyfikacja dobrych praktyk i czynników ryzyka stanowi solidną podstawę do wyboru nowych kierunków rozwoju.

Pomiar na poziomie mikro i makro pomaga adekwatnie odpowiadać na wyzwania

Zarówno na poziomie osobistym, jak i na poziomie organizacji regularne monitorowanie przynosi najwięcej korzyści. Pracownicy mogą dokonywać pomiarów, kiedy chcą, zgodnie z własnymi zainteresowaniami i harmonogramami. Mogą nawet monitorować swoje reakcje stresowe i jakość regeneracji w czasie rzeczywistym. Natomiast organizacja może regularnie (np. raz na kwartał) otrzymywać zanonimizowane raporty firmowe i grupowe.

Można powiedzieć, że strategia wellbeingowa staje się widoczna dzięki regularnemu monitorowaniu: wtedy wiesz, czy jesteś na dobrej drodze i czy Twoje działania zbliżają cię do Twoich celów, czy nie – czy to na poziomie osobistym, czy na poziomie firmy.

Zarządzanie dobrostanem pracowników to złożone zagadnienie, na które wpływa wiele czynników. Aby ułatwić wdrażanie tego procesu, warto zacząć od małych kroków, prowadzących do wyznaczonego celu.

Oto dwa proste przykłady monitorowania skuteczności działań:

Przykład 1.

 1. 1
  Stan początkowy: Badanie nuChapter pokazuje, że poziom aktywności fizycznej pracowników jest niski.
 2. 2
  Cel: Zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.
 3. 3
  Działanie: Oferowanie bonów sportowych.
 4. 4
  Monitorowanie: Badanie nuChapter pokazuje, że poziom aktywności fizycznej wzrósł tylko u tych pracowników, którzy już wcześniej byli aktywni.
 5. 5

  Nowe działanie: Nagradzanie aktywności fizycznej podczas pracy.

 6. 6
  Monitorowanie: Badanie nuChapter pokazuje, że również pracownicy, którzy wcześniej byli mało aktywni fizycznie, zwiększyli swój poziom aktywności.

Przykład 2.

 1. 1
  Stan początkowy: Raporty nuChaper pokazują, że poziom regeneracji pracowników zmniejsza się w najbardziej pracowitych okresach w organizacji.
 2. 2
  Cel: Poprawa regeneracji w najbardziej pracowitych okresach.
 3. 3
  Działanie: Priorytetyzacja zadań z przełożonymi.
 4. 4
  Monitorowanie: Zgodnie z danymi Firstbeat Life ilość stresu tak naprawdę się nie zmienia, co pokazuje, że ustalanie priorytetów nie przyniosło pożądanego efektu.
 5. 5
  Nowe działanie: Wprowadzenie na poziomie firmy polityki, zgodnie z którą wiadomości służbowe nie są dozwolone poza godzinami pracy.
 6. 6
  Monitorowanie: Dane pokazują, że poprawia się jakość snu i regeneracja.

Jak pokazują powyższe przykłady, nuChapter przenosi zarządzanie dobrostanem pracowników na zupełnie nowy poziom. Raporty firmowe i grupowe dostarczają obiektywnych, liczbowych – oczywiście anonimowych – danych o stanie zdrowia i samopoczuciu pracowników. Regularne raporty umożliwiają monitorowanie stresu, regeneracji, snu i aktywności fizycznej na poziomie firmy i grupy. To z kolei pozwala z wyprzedzeniem zidentyfikować możliwe zagrożenia.

Dzięki nuChapter możesz przejść od reaktywnego do proaktywnego zarządzania dobrostanem pracowników. Zamiast szukać zastępstw dla osób przebywających na zwolnieniach lekarskich lub zastanawiać się, co wpłynęło na spadek produktywności, masz możliwość rozpoznania pojawiających się problemów ze snem lub wyczerpaniem w początkowym stadium.

Warto pamiętać, że droga do celu prawie nigdy nie jest prosta. Świat się zmienia, zmienia się organizacja, a także sytuacja życiowa pracowników. Dzięki wiarygodnym danym i regularnemu monitorowaniu jesteś w stanie opracować strategię utrzymywania dobrego samopoczucia - swojego i swoich ludzi - i dobrać do niej odpowiednie działania.

Chcesz zadbać o dobre samopoczucie w miejscu pracy i promować zdrowie pracowników dzięki danym popartym naukowo? Przeczytaj więcej o badaniu nuChapter.

Zastanawiasz się, jak zbudować skuteczną strategię wellbeingową?

Porozmawiajmy!