Zregenerowani, pełni energii pracownicy są w stanie pracować na optymalnym poziomie. Firstbeat, wielowymiarowa analiza stylu życia, nawyków w zakresie pracy i regeneracji oraz ich wpływu na rytm pracy serca daje bardzo precyzyjne informacje umożliwiające maksymalizację potencjału Waszych ludzi. Dzięki graficznemu przedstawieniu w jakim stopniu poszczególne aktywności w ciągu doby obciążają lub regenerują organizm, pracownik dostaje do ręki narzędzie przy użyciu którego wie co i w jakim stopniu musi zmienić by być efektywniejszym.

Tysiące badań wykonanych na świecie, jak i pierwsze badania wykonane w Polsce nie pozostawiają wątpliwości. Oferowana przez nas usługa, obejmująca badanie wraz z indywidualnym omówieniem wyników przez certyfikowanego trenera pomaga obniżyć straty efektywności wynikające z wypalenia zawodowego. Precyzyjny, graficznie przedstawiony profil obciążenia i regeneracji wraz z omówieniem wyników nie tylko motywuje do zmian na lepsze, ale ułatwia sam proces zmiany poprzez wskazanie które działania dadzą największy efekt i umożliwią najszybsze dojście do optymalnego poziomu energii.